Plany, plany…

Rok 2017 już się rozpędził, zapachniało wiosną. Dla Stowarzyszenia oznacza to zarówno decyzje, co chcielibyśmy w nadchodzących miesiącach zdziałać, jak i podejmowanie kroków, by te działania sobie umożliwić.

Dla młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami, a także dla seniorów planujemy realizację projektu „NA SZLAKU po zdrowie” złożonego jako oferta z konkursie zadań zleconych Gminy Koronowo. Zakłada on- w ogólnym zarysie- przede wszystkim fizjoterapię i przeciwdziałanie alienacji społecznej poprzez spotkania, imprezy i terapię zajęciową, czy też zajęcia świetlicowe.

Turystycznie będziemy oddziaływać na środowisko lokalne- nadal opiekujemy się odcinkiem linii kolejowej 241. Będziemy organizować przejazdy drezynowe i spotkania integracyjne.

Mimo dużych wątpliwości (lepiej bowiem zrobić mniej dobrze, niż więcej słabo) wzięliśmy też udział w konkursie zadań zleconych przez PFRON. Niewiele brakowało, ale jednak nasz projekt „Aktywnie NA SZLAKU” znalazł się na liście rezerwowej. Został jednak oceniony pozytywnie, z czego jesteśmy bardzo dumni i już wiemy, co możemy zrobić w przyszłym roku :)

To nie wszystkie nasze plany, ale nie ma co się rozwodzić nad planami, gdy czas jest działać 😉

 

Continue Reading