KONTAKT

Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turystyki NA SZLAKU

Adres:
ul. Farna 14
86-010 Koronowo

Kontakt mailowy:
srdsi4@wp.pl
piotrsudol.srt.naszlaku@o2.pl
jagodalasota.srt.naszlaku@o2.pl

Facebook:
https://pl-pl.facebook.com/srdsi.koronowo
https://www.facebook.com/KoronowskaKolejDrezynowa

Kontakt telefoniczny:

W sprawach administracyjnych:
503 003 720 Prezes Piotr Sudoł

W sprawach członkostwa, wsparcia i organizacji:
690 210 385 Wiceprezes Jagoda Lasota

W sprawach Koronowskiej Kolei Drezynowej:
798 203 446 Sekretarz Rafał Smól

Konto: BS Koronowo
33 8144 0005 2001 0000 3287 0001

NIP 967-06-70-641
REGON 091379804
KRS 0000026866