ZARZĄD SRT

Na podstawie wyboru Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 29.09.2015r. w skład Zarządu wchodzą:

PrezesPiotr Sudoł

         Wiceprezes – Jagoda Lasota

                              Sekretarz – Rafał Smól

                                          Członek Zarządu – Sławomir Fabiszak